ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

延べる

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -延べる-, *延べる*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 延べる มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *延べる*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
繰り延べる;繰延べる[くりのべる, kurinoberu] (v1,vt) to postpone; to defer [Add to Longdo]
差し伸べる(P);差し延べる;差伸べる;差延べる[さしのべる, sashinoberu] (v1,vt) (1) to hold out; to extend (e.g. one's hands); to stretch; to reach out for; (2) to thrust (javelin); (3) (See 手を差し伸べる) to offer (e.g. aid, help, etc.); (P) [Add to Longdo]
手を延べる[てをのべる, tewonoberu] (exp,v1) to extend one's arm; to reach out; to offer one's hand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
延べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top