ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

座谈会

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -座谈会-, *座谈会*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] conference; symposium; rap session, #5,335 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm in town for a few days. There's a symposium on semantics.[CN] 我是来参加座谈会 Manhattan (1979)
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.[CN] 15分,游泳池将会体操表演 在西门,我们有一个舒曼的座谈会 谈论讽刺艺术 Dirty Dancing (1987)
On a panel together.[CN] 参加一个座谈会 The Da Vinci Code (2006)
- Damn, what do you want to do, talk is all?[CN] 干, 你想干嘛,座谈会吗? Ride in the Whirlwind (1966)
Dragging him to that Women in Journalism seminar?[CN] 你拉着他去参加 "新闻界中的女性"座谈会 Pilot (1993)
One day, in 1955 or early 1956 The general union instructed me to attend a forum[CN] 五五年或者五六年初 有一天总工会通知我 叫我去开座谈会 I Wish I Knew (2010)
I've been going to these meetings.[CN] 我一直在参加个座谈会 Fix (2009)
For a '99 brunello. this isn't a pta meeting.[CN] 这不是家长座谈会 Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
The picture shows a symposium in the Medici Palace.[CN] 这幅画画的是在梅第奇宫殿的座谈会 Room in Rome (2010)
Every time I was at a film festival or a seminar, he was there.[CN] 每回我参展或座谈会 他都在场 The Dead Pool (1988)
Find Voronin, the administrator for the European Endocrinology Conference.[CN] 您去那儿找沃罗宁,全欧内分泌座谈会的负责人, Mimino (1977)
I had an audition this morning. Everything was just fine.[CN] 早上去了座谈会,我觉得一切都很成功 Kod apokalipsisa (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top