ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

废纸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -废纸-, *废纸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废纸[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper, #20,020 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
they wouldn't have thrown it in the wastepaper basket, they would have put in a frame up on their walls.[CN] 他们都不会扔到废纸篓里 而是把它们裱起来挂到墙上 A Brief History of Time (1991)
Frank, look what I found in her wastepaper basket.[CN] 弗兰克,看我在她的废纸篓发现了什么 Angel Face (1953)
I'll burn them.[CN] 那太好了,废纸 Spur der Steine (1966)
These days money's not worth the paper it's printed on.[CN] 最近的钞票不管用 就跟废纸一样 一下子全都花光了 Porco Rosso (1992)
Security found a copy of an intercept in a wastebasket at the White House.[CN] 我们的电报 竟然在白宫的废纸篓里被找到 Tora! Tora! Tora! (1970)
He's Eliot's wastebasket. Gets all the shit jobs.[CN] 他是艾略特的废纸篓 所有烂活给他干 Of Unknown Origin (1983)
- Who's going to clean the papers up?[CN] 谁来把那些废纸收拾掉? A Christmas Story (1983)
This is a letter I take ru![CN] 这封信就是张废纸 Raid on Entebbe (1976)
I'll empty the wastebasket. You could start padding the posters.[CN] 我要清空废纸篓 你可以开始给海报画蛇添足 The Trouble with Angels (1966)
Waste-paper basket - 1 piece.[CN] 废纸篓1个 I Remember You (1985)
That's how the heap was made[CN] 留着留着,就成了一堆废纸 Izu no odoriko (1974)
Get me paper, boxes, twine for a fuse and anything that lights.[CN] 找点儿废纸、纸盒、木片,都行 再找条线做引火的 千万别忘了火柴,点火的东西 The Cassandra Crossing (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top