ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幹得好

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幹得好-, *幹得好*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, well played, sir![CN] 幹得好,夥計! The Uninvited (1944)
{\bord0\shad0\alphaH3D}Big shot, ain't you?[CN] 幹得好,不是嗎? Joanna (1968)
- Good![CN] -幹得好! How to Steal a Million (1966)
Good.[CN] 幹得好 The Rager (2012)
Well done, Crown.[CN] 幹得好,冠 The Devil's Brigade (1968)
Good Lord.[CN] 幹得好. How to Steal a Million (1966)
That's good, Nicky.[CN] 幹得好 The Deer Hunter (1978)
Little in spirit, I mean, of course.[CN] 幹得好 就是要這樣對他 Adam's Rib (1949)
- Nice going.[CN] - 幹得好 Hey Babu Riba (1985)
- Aye, aye, sir. - Well done, well done.[CN] 是長官 幹得好 幹得好 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- Well done, lad. Good try.[CN] - 幹得好,小伙子好的嘗試 The Devil's Brigade (1968)
Bravo, Eliza[CN] 幹得好,伊萊莎 My Fair Lady (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top