ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幹嘛.

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幹嘛.-, *幹嘛.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why you...[CN] 288)}你幹嘛... Freeze Die Come to Life (1990)
Has ripped your heart out of your chest[CN] 掏心挖肺 任意踐踏之後 你幹嘛... Something's Gotta Give (2010)
But what can I do...?[CN] 我能幹嘛... Man of Iron (1981)
What is she...[CN] 她在幹嘛... Mimic (1997)
Okay? You don't...[CN] 偷偷摸摸的嚇人 你幹嘛... With You I'm Born Again (2010)
Now![CN] - 你幹嘛... Hook, Line and Sinner (2010)
Do you ask...[CN] 幹嘛... Accidents Happen (2009)
what...[CN] 幹嘛... I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
- What are you...[CN] 你在幹嘛... Johnny English Reborn (2011)
No more. What--?[CN] 別再送了,幹嘛... Gran Torino (2008)
I didn't mean to... no, you... you don't just sneak up on people.[CN] - 很抱歉 我不是故意... - 不 你... 你幹嘛... With You I'm Born Again (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top