ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

平缓。

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -平缓。-, *平缓。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I am going to make this as painless as possible.[CN] "我准备做这个 尽可能平缓。 The Fluffy Movie: Unity Through Laughter (2014)
GENTLY.[CN] 平缓。 The Mine (2012)
Remember, Buddy, kill her with kindness.[CN] 请记住,伙计,杀平缓。 A Madea Christmas (2013)
Turn him over gently.[CN] 他翻身平缓。 The Broken Shore (2013)
GENTLY. [SCREAMS][CN] 平缓。 The Mine (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top