ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

平均寿命

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -平均寿命-, *平均寿命*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均寿命[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life expectancy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n ) อายุโดยเฉลี่ย

Japanese-English: EDICT Dictionary
平均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n) life expectancy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
According to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.最近の研究によれば、日本人の平均寿命はまだ伸びているそうだ。
What is the average life span in Japan?日本での平均寿命はどれだけですか。
The average life span of the Japanese has lengthened to a great extent.日本人の平均寿命は大いに伸びた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But "normal" means different things, depending on--[CN] 但平均寿命没有准则 Open Your Eyes (1997)
Those might be reasons.[CN] 平均寿命短 其原因可能是 不爱 Still Breathing (1997)
Some people... say that they would be happy with a normal life span.[CN] 有些人... 认为有平均寿命就满足 Open Your Eyes (1997)
See, I figured out the other day that life expectancy for a male is 72 years.[CN] 我算了一下 一个男人的平均寿命是72岁 Numb (2007)
Less than 200 years ago... women lived to about 36.[CN] 200年前命更短 女人的平均寿命大约是36岁 The Decline of the American Empire (1986)
Nor would the average lifespan for electronics be less than three months before they're obsolete.[CN] 电子器材的平均寿命也不会短于3个月, 远远在其过时之前 Zeitgeist: Addendum (2008)
Women's life expectancy is 78.[CN] 女人的平均寿命被认为是78岁 The Decline of the American Empire (1986)
We pay mercs 20% of that total fee based on a certain life expectancy.[CN] 我们按照平均寿命给赏金杀手总数的20% The Chronicles of Riddick (2004)
You see, if you take a normal pulse rate, 70 per minute times the average life span, which is 75 years...[CN] 你知道,如果你的脉搏次数正常 每分钟70 预期的平均寿命,是75年 Pirates of Silicon Valley (1999)
When it was U.S.S.R., man lived to age 65 years.[CN] 在苏联时间 国民平均寿命是65岁 Transsiberian (2008)
- What the fuck is he on about?[CN] 平均寿命长了三倍 他究竟在说什么? Open Your Eyes (1997)
...depending on the era. In the Roman Empire, for example, the normal thing was to live... only 25 years.[CN] 在罗马帝国 平均寿命... Open Your Eyes (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top