Search result for

希望这封信 不会被送到姜医生手上

(1 entries)
(1.0928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -希望这封信 不会被送到姜医生手上-, *希望这封信 不会被送到姜医生手上*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I haven't kept my promise.[CN] 希望这封信 不会被送到姜医生手上 Episode #1.15 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

希望 (xī wàng) (zhè)封信 (fēng xìn) 不会 (bú huì) (bèi)送到 (sòng dào) (jiāng)医生 (yī shēng)手上 (shǒu shàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top