ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

巴格达是伊拉克首都 迪尔伯恩市是美国密歇根州东南部城市

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巴格达是伊拉克首都 迪尔伯恩市是美国密歇根州东南部城市-, *巴格达是伊拉克首都 迪尔伯恩市是美国密歇根州东南部城市*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I that weak to you?[CN] 巴格达是伊拉克首都 迪尔伯恩市是美国密歇根州东南部城市 Off Side (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

巴格达 伊拉克 首都 迪尔 伯恩 市是 美国 密歇根州 东南部 城市

 


  

 
巴格达
 • (Bā gé dá, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ) Baghdad (capital of Iraq) [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
伊拉克
 • (Yī lā kè, ㄧ ㄌㄚ ㄎㄜˋ) Iraq [CE-DICT-Simplified]
 • (Yī lā kè, ㄧ ㄌㄚ ㄎㄜˋ) Iraq [CE-DICT-Traditional]
首都
 • (しゅと) เมืองหลวง [LongdoJP]
 • (しゅと) (n,adj-no) capital city; metropolis; (P) [EDICT]
 • (shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ) capital (city) [CE-DICT-Simplified]
 • (shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ) capital (city) [CE-DICT-Traditional]
伯恩
 • (Bó ēn, ㄅㄛˊ ㄣ) Bern or Berne (Switzerland) [CE-DICT-Simplified]
 • (Bó ēn, ㄅㄛˊ ㄣ) Bern or Berne (Switzerland) [CE-DICT-Traditional]
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT-Simplified]
密歇根州
 • (Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ) Michigan [CE-DICT-Simplified]
 • (Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ) Michigan [CE-DICT-Traditional]
东南部
 • (dōng nán bù, ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ) southeast part [CE-DICT-Simplified]
城市
 • (じょうし) (n) castle town; fortified town [EDICT]
 • (chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ) city; town; CL:座[zuo4] [CE-DICT-Simplified]
 • (chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ) city; town; CL:座[zuo4] [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top