ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

巴拉圭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巴拉圭-, *巴拉圭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴拉圭[Bā lā guī, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, ] Paraguay, #30,626 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Äctually, yerba matés, which is this very soothing tea drink--[CN] 其实是, 巴拉圭茶, 是那种非常清爽的茶饮料 -- Stuck on You (2003)
I could find job satisfaction in Paraguay[CN] 我大可逃往巴拉圭 再谋生计 Evita (1996)
-And there's Paraguay.[CN] 还有这是巴拉圭. The Blair Witch Project (1999)
That's it. I'm moving to Paraguay.[CN] 好吧 我这就去巴拉圭 Minutemen (2008)
Your Holiness, the little matter that brought me here to the furthest edge of your light on Earth is now settled.[CN] 荣获1986年 坎城影展最佳影片 本片根据史实忠实拍摄 故事发生在今天之阿根廷 巴西,巴拉圭三国交界 The Mission (1986)
Peso, the currency of Mexico, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay...[CN] 比索 货币 墨西哥阿根廷智利乌拉圭巴拉圭... Body of Love (1972)
We have all kind of imported goodies, besides typical products from Paraguay.[CN] 我们有各种进口货 不仅仅巴拉圭的平常货 Bewitched (1969)
She's not Jewish, she's Paraguayan.[CN] 她不是猶太人, 她是巴拉圭人. Lost Embrace (2004)
You didn't happen to catch my speech on the Paraguayan debt and money supply issue, did you?[CN] 你肯定还没听过我的演讲... 内容是关于巴拉圭国家债务以 及其货币供应量的问题 Wedding Crashers (2005)
No.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs17\bord0\shad0\b0}关岛 巴拉圭 博茨瓦纳 {\fnMS Reference Sans Serif\fs13\bord0\shad0\b0}Huh, Guam, Paraguay, Botswana... Conversations with Other Women (2005)
You could impress your loved ones. Nothing better than a Paraguayan Rolex to do that.[CN] 没什么比巴拉圭制造的劳力士更好的了 Nine Queens (2000)
I started out selling cheap junk, then I went to Paraguay.[CN] 从两块钱摆个地摊 后来跑巴拉圭 Plastic City (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top