ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

山上尼姑庵哪有陈师父啊

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山上尼姑庵哪有陈师父啊-, *山上尼姑庵哪有陈师父啊*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no Master chen[CN] 山上尼姑庵哪有陈师父啊 Tai Chi Zero (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

山上 ()尼姑庵 ()哪有 () (chén)师父 (shī fù) (ā)

 


  

 
山上
 • (さんじょう) (n) mountain top [EDICT]
 • (chén, ㄔㄣˊ) arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain [CE-DICT]
 • (Chén, ㄔㄣˊ) surname Chen; Chen of the Southern dynasties (557-589) [CE-DICT]
师父
 • (shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ) used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker [CE-DICT]
 • (ā, ) (interj.); ah [CE-DICT]
 • (á, ㄚˊ) an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress [CE-DICT]
 • (ǎ, ㄚˇ) (interj. for surprise) [CE-DICT]
 • (à, ㄚˋ) oh (interjection) [CE-DICT]
 • (a, ㄚ˙) (a modal particle showing affirmation, approval, or consent) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top