ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

属性値選択節

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -属性値選択節-, *属性値選択節*
Japanese-English: EDICT Dictionary
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] (n) {comp} attribute-value-assertion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

属性

 


  

 
属性
 • (ぞくせい) (n) attribute; property; context [EDICT]
 • (shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ) attribute; property [CE-DICT-Simplified]
 • (ち) (suf) level; value [EDICT]
 • (あたい(値;価;價)(P);ね(値;直)) (n,adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) {math} value; count; number; (4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing); (P) [EDICT]
 • (zhí, ㄓˊ) Japanese variant of 直 [CE-DICT-Simplified]
 • (zhí, ㄓˊ) Japanese variant of 直 [CE-DICT-Traditional]
 • (せん) (n,n-suf) selection; choice; choosing; picking; election; (P) [EDICT]
 • (xuǎn, ㄒㄩㄢˇ) to choose; to pick; to select; to elect [CE-DICT-Traditional]
 • (zé, ㄗㄜˊ) Japanese variant of 擇|择 [CE-DICT-Simplified]
 • (zé, ㄗㄜˊ) Japanese variant of 擇|择 [CE-DICT-Traditional]
 • (せつ) (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P) [EDICT]
 • (ふし) (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) [EDICT]
 • (ぶし) (n-suf) characteristic way of speaking [EDICT]
 • (よ) (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) [EDICT]
 • (のっと;ノット) (n) (uk) knot (nautical mile per hour) [EDICT]
 • (jié, ㄐㄧㄝˊ) festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top