ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

属性値

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -属性値-, *属性値*
Japanese-English: EDICT Dictionary
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] (n) property-value; attribute value [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] (n) {comp} attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値行列[ぞくせいねぎょうれつ, zokuseinegyouretsu] (n) attribute-value matrix; AVM [Add to Longdo]
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] (n) {comp} attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] (n) {comp} attribute value literal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top