ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展開

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展開-, *展開*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展开[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ,   /  ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch #1,603 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
展開[てんかい, tenkai] TH: พัฒนา  EN: develop (vs)
展開[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)

Japanese-English: EDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
展開結果[てんかいけっか, tenkaikekka] (n) { comp } result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
展開[てんかいず, tenkaizu] (n) { math } development; development view [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.コピー紙の節約運動が全社的に展開されている。
Who'd have thought this is how the pieces fit?こんな展開を誰が予想したかしら。 [ F ]
Please keep me informed of the development of the case.その事件の展開について引き続きお知らせ下さい。
It was an event that proved extraordinary.それは異常な展開を見せた出来事でした。
The Mafia uses legitimate business operations as a front.マフィアは隠れみのに合法的な事業を展開している。
Shareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.株主は同社の急速な海外での事業展開を懸念した。
A national campaign for energy saving is underway.省エネルギーの全国運動が展開中だ。
The war is going in our favor.戦況は我々に有利に展開している。
Her argument was founded on fact.彼女は事実に基づいて議論を展開する。
The action of the story takes place on an inland.物語の筋はある島を舞台に展開する。
The ruling party is running a smear campaign against the opposition.与党は野党非難のキャンペーンを展開しています。
Artificial tidelands are being developed on a country-wide basis.人工干潟を造成する試みが全国的に展開されている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First squad up online. Hicks, get yours in a cordon. Watch the rear.[JP] 第1班の展開を確認 ヒックス 後ろを固めろ Aliens (1986)
{ \bord0\shad0\alphaH3D }Don't you see it, the petals unfurling... { \bord0\shad0\alphaH3D }[CN] 難道你沒看見它的花瓣都沒有展開嗎? Joanna (1968)
Further instruction will commence tomorrow 07:00, on the parade ground.[CN] 進一步指令, 明日展開訓練 07: 00,在操場 The Devil's Brigade (1968)
I want a straight V deployment. Second team on left flank.[JP] V字に展開 第2班は左へ Aliens (1986)
What a shame, he was driving a beautiful race.[JP] 素晴らしいレースを 展開していただけに残念です Grand Prix (1966)
Yet we'II begin our story with something else.[CN] 然而, 我們的故事就在這樣的背景中展開 Shine, Shine, My Star (1970)
Drone deployed and transmitting.[JP] ドローン展開、送信 Episode #1.2 (2003)
An investigation is already underway to determine responsibility.[CN] 已經展開了調查來明確事故責任。 Hands Over the City (1963)
- An unbearable intrigue took over the Owen house.[CN] - 怎麼啦 - 展開了一場 288) }無法忍受的情節 Francisca (1981)
How do you feel your campaign is going?[JP] どのように展開なされる おつもりですか? Taxi Driver (1976)
How does Samuels' view of fate differ from that of Costaine's?[JP] サミュエルとコスタインの運命の展開は どう異なりますか? Halloween (1978)
Did you come on your wings?[CN] 你也展開翅膀了嗎? Wesele (1973)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
展開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top