ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

就是这样把选择执行任务或 部下性命的决定合理化

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就是这样把选择执行任务或 部下性命的决定合理化-, *就是这样把选择执行任务或 部下性命的决定合理化*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's how you rationalise making the choice - between the mission and the men.[CN] 就是这样把选择执行任务或 部下性命的决定合理化 Saving Private Ryan (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

就是 这样 选择 执行 任务 部下 性命 决定 合理化

 


  

 
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT]
这样
 • (zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ) this (kind of, sort of); this way; such; like this; such [CE-DICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
选择
 • (xuǎn zé, ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ) to select; to pick; choice [CE-DICT]
执行
 • (zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ) implement; carry out; to execute; to run [CE-DICT]
任务
 • (rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙) mission; assignment; task; duty; role [CE-DICT]
 • (ある) (adj-pn) (uk) a certain ...; some ...; (P) [EDICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) maybe; perhaps; might; possibly; or [CE-DICT]
部下
 • (ぶか) (n) (See 上司,目下・めした) subordinate person; (P) [EDICT]
 • (bù xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ) troops under one's command; subordinate [CE-DICT]
性命
 • (xìng mìng, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ) life [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
决定
 • (jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ) to decide (to do something); to determine; to resolve [CE-DICT]
合理化
 • (ごうりか) (n,vs) rationalization; rationalisation; rationalize; rationalise; (P) [EDICT]
 • (hé lǐ huà, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ) to rationalize; to make compatible; to streamline; rationalization [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top