Search result for

就像是一個從文藝復興時期 精神病院跑出來的病人

(1 entries)
(1.5608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就像是一個從文藝復興時期 精神病院跑出來的病人-, *就像是一個從文藝復興時期 精神病院跑出來的病人*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look like some sort of psychotic escapee from a Renaissance faire.[CN] 就像是一個從文藝復興時期 精神病院跑出來的病人. Kate & Leopold (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jiù)像是 (xiàng shì)一個 (yī gè) (cóng)文藝 (wén yì) ()興時期 (xìng shí qī) 精神病院 (jīng shén bìng yuàn) (pǎo)出來 (chū lái) (de)病人 (bìng rén)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top