ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尥-, *尥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尥, liào, ㄌㄧㄠˋ]
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,851

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Niners torched the warehouse... where we store and assemble our weapons.[CN] - Niners軝鳶賸累踱... - 蚚衾湔溫挕ん腔累踱. - Holy shite. Fun Town (2008)
They'll kick you in the heart whenever they feel like it.[CN] 动不动就蹶子。 还专往那心窝子上踢。 Black Snow (1990)
- Why are beating about the bush?[CN] - 够了 - 为什么蹶子? Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
Do you have panda asthma, too? Does that run in the family?[CN] 扂覜橇眲溝婓 Kung Fu Panda 3 (2016)
- Sorry? - It's an expression with horses.[CN] 试探我是否"蹶子"? Still Crazy After All These Years (2004)
Yeah, but my morn says alcohol numbs the brain.[CN] 癸琌и洱弧皊弘穦陈繷福 The Internship (2013)
I didn't know that. I'll tell Marie. We'll do the spaghetti number.[CN] 我不知,我会转告玛丽我们会一起暪诽? Play Misty for Me (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top