ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

尤其是当加冕巴尔巴罗萨的教皇

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尤其是当加冕巴尔巴罗萨的教皇-, *尤其是当加冕巴尔巴罗萨的教皇*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the more so of the pope who crowns Barbarossa is the one he himself has chosen...[CN] 尤其是当加冕巴尔巴罗萨的教皇 Sword of War (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

尤其 (yóu qí) (shì) (dāng)加冕 (jiā miǎn)巴尔 (Bā ěr)巴罗萨 () (de)教皇 (jiào huáng)

 


  

 
尤其
 • (yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ) especially; particularly [CE-DICT-Simplified]
 • (yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ) especially; particularly [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT-Simplified]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT-Simplified]
加冕
 • (jiā miǎn, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄢˇ) to crown; coronation [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā miǎn, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄢˇ) to crown; coronation [CE-DICT-Traditional]
巴尔
 • (Bā ěr, ㄅㄚ ㄦˇ) Baltic [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
教皇
 • (きょうこう) (n) Pope [EDICT]
 • (jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ) pope [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào huáng, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄤˊ) pope [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top