ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小龙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小龙-, *小龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小龙[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]
小龙[Lǐ Xiǎo lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Bruce Lee (1940-1973), Hong Kong actor and martial arts expert, #26,738 [Add to Longdo]
小龙[Sì Xiǎo lóng, ㄙˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Four Asian Tigers; East Asian Tigers; Four Little Dragons (East Asian economic powers: Taiwan, South Korea, Singapore and Hong Kong), #49,921 [Add to Longdo]
小龙[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] steamed dumpling [Add to Longdo]
小龙汤包[xiǎo lóng tāng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤ ㄅㄠ, / ] steamed soup dumpling [Add to Longdo]
小龙[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] crayfish; langoustine; chicken lobster [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phoenix said she doesn't hit others, and Bruce laughed[CN] 李凤姐说她不打人,小龙我就笑了 Adventure of the King (2010)
Bruce...[CN] 小龙... Adventure of the King (2010)
Lord, please help Bruce[CN] 老天爷,你一定要保佑李小龙 Adventure of the King (2010)
Bruce![CN] 小龙 Adventure of the King (2010)
- Bruce Li, stop right there[CN] 李小龙,你给我站住! Adventure of the King (2010)
Bruce Li[CN] 李小龙 Adventure of the King (2010)
Bruce...[CN] 小龙 Adventure of the King (2010)
- Bruce...[CN] 小龙... Adventure of the King (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top