ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小鸡

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小鸡-, *小鸡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鸡[xiǎo jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] chick, #15,609 [Add to Longdo]
小鸡[xiǎo jī jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ ㄐㄧ, / ] penis (child's word) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's your cock-a-doodle-doo, man? A genuine... Hen's egg.[CN] 你怎么不咕咕叫 老家伙 一只真正的小鸡 The Blue Angel (1930)
Three! An egg... An authentic, genuine hen's egg![CN] 一只蛋 一只真正的小鸡蛋 请看 The Blue Angel (1930)
There's plenty.[CN] 还有你的小鸡 Gone with the Wind (1939)
Shorty and I stay here and take care of the chickens.[CN] 矮子和我呆在这里照顾小鸡 The Enforcer (1951)
He's already got two chicks.[CN] 他已经有两只小鸡 Diabolique (1955)
He must be the one, running up and down like a chick without its hen mother.[CN] 跑上跑下像跟丢了母鸡妈妈的小鸡 Saratoga Trunk (1945)
The chicks are teaching the hen.[CN] 小鸡教母鸡 War and Peace (1956)
He thinks he can shoo us off like a flock of chickens.[CN] 他以为他能把我们像一群小鸡一样撵走 Shane (1953)
Don't worry about the chickens![CN] 别担心小鸡 The Young and the Damned (1950)
Like killing a chicken - he acts guilty as all get out![CN] 就象它咬死小鸡,会表现得好象人家都知道了 Moonrise (1948)
So many little eggies. And I'm still starving.[CN] 这么多小鸡蛋 但是我还是很饿 Pink Flamingos (1972)
Do you know why a chicken crosses the road?[CN] 可知道为何小鸡要过马路 Funny Face (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top