ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小赖会告诉你数量、金额、时间和地点

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小赖会告诉你数量、金额、时间和地点-, *小赖会告诉你数量、金额、时间和地点*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Larry'll call you in the a. m. about quantity and money, time and place.[CN] 小赖会告诉你数量、金额、时间和地点 Miami Vice (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

小赖会 ()告诉 (gào su) ()数量 (shù liàng) ()金额 (jīn é) ()时间 (shí jiān) ()地点 (dì diǎn)

 


  

 
告诉
 • (gào su, ㄍㄠˋ ㄙㄨ˙) to tell; to inform; to let know [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
数量
 • (すうりょう) (n) quantity; volume; (P) [EDICT]
 • (shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ) amount; quantity [CE-DICT-Simplified]
金额
 • (jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ) money amount; monetary value [CE-DICT-Simplified]
时间
 • (shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ) time; period [CE-DICT-Simplified]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
地点
 • (ちてん) จุดที่ [LongdoJP]
 • (ちてん) (n) site; point on a map; spot; (P) [EDICT]
 • (dì diǎn, ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ) place; site; location; venue [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top