ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小牛肉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小牛肉-, *小牛肉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小牛肉[xiǎo niú ròu, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] veal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you like roast veal with sprouts.[CN] 希望你们喜欢烤小牛肉和汤菜。 Les Biches (1968)
It's the best in the city.[CN] 试试这里的小牛肉 是本市最棒的 The Godfather (1972)
It's enough for two days and none of us like veal.[CN] 这足够吃上两天的了, 而且我们都不喜欢吃小牛肉. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)
And there's no vitamins in veal.[CN] 而且小牛肉里没有维生素. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)
- Veal.[CN] 一小牛肉 You, the Living (2007)
A kilo of veal for 300 francs.[CN] 一公斤小牛肉, 300法郎. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)
One woman ordered pork and veal mince and I thought:[CN] 一个女人要了猪肉和小牛肉陷 我就想: Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)
I went over to my butcher's yesterday and picked up some veal.[CN] 听着 昨天我到我弟弟那里拿了一些小牛肉 Magnum Force (1973)
Ciccio, you still did not taste the calf?[CN] 西乔 你还是不想尝小牛肉? Scent of a Woman (1974)
Roast veal and sprouts...[CN] 烤小牛肉和汤菜。 Les Biches (1968)
Those are veal medallions in Madeira sauce.[CN] 这些是马德拉酱汁大块小牛肉 They Have Changed Their Face (1971)
Beef from Charollais, pork from Périgord lamb from Brittany, veal from Normandy.[CN] 夏洛莉牛肉 裴戈德猪肉... 布列塔尼羊肉 诺曼底小牛肉 Irma la Douce (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top