ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小心眼儿

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小心眼儿-, *小心眼儿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] small-minded; petty; narrow-minded, #78,603 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uptight, me?[CN] 保守小心眼儿 我? Ghost of Oogway (2011)
I would like to say that they are quite simply mean, most of them.[CN] 我想说他们就是小心眼儿 大多数人 You, the Living (2007)
Not to mention a small minded, egotistical con artist.[CN] 更不用说小心眼儿,自以为是又能骗人了 Cedar Rapids (2011)
People are so stupid.[CN] 人真的都很小心眼儿 Moss (2010)
Uptight?[CN] 小心眼儿? Ghost of Oogway (2011)
All right, but that one doesn't count... because we had obvious ethical complications.[CN] 红色 好吧,不过那个不算数... 因为我们都有点儿小心眼儿 Martian Child (2007)
Yeah, I still remember it lt'd be better iftonight"s another raining night[CN] 对了,我就小心眼儿 最好再下一场雨才好呢 Eternal Moment (2011)
-You've always been straight and narrow.[CN] - 你总是那么古板,还小心眼儿 Everlasting Moments (2008)
So many years passed You still care about it?[CN] 这么多年了,小心眼儿 Eternal Moment (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top