ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小心

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小心-, *小心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小心[xiǎo xīn, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] to be careful; to take care, #2,346 [Add to Longdo]
小心翼翼[xiǎo xīn yì yì, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧˋ ㄧˋ, ] (saying) carefully; cautiously, #10,669 [Add to Longdo]
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] small-minded; petty; narrow-minded, #78,603 [Add to Longdo]
小心[bù xiǎo xīn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] heedless; careless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小心[しょうしん, shoushin] (adj-na,n) timid; cowardly [Add to Longdo]
小心姑息[しょうしんこそく, shoushinkosoku] (n,adj-na) timid and evasive (person); timid and makeshift (approach, measure, etc.) [Add to Longdo]
小心[しょうしんもの, shoushinmono] (n) timid person; coward [Add to Longdo]
小心翼々;小心翼翼[しょうしんよくよく, shoushinyokuyoku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very timid; very nervous; faint-hearted [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a cat burglar. You mean you're a pussy.[JA] つまり小心者? Ant-Man (2015)
Watch it![CN] 小心點! Corpse Bride (2005)
Go-[CN] 小心 Enemy of the State (1998)
Watch out![CN] 小心 It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
Be careful![CN] 小心一点 Falling Down (1993)
Watch out![CN] 小心! The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.[JA] ハーヴィー・デント 罪人が恐れる疫病神 金持ちが苦手な小心 The Dark Knight (2008)
I don't want the bag, needle dick.[JA] 袋はいらねえよ 小心 Not Tomorrow Yet (2016)
Careful.[CN] 请小心 Ghajini (2008)
You no-good, chickenshit little rat![JA] 役立たず 小心者 くそっ! Transformers: Age of Extinction (2014)
Hold it.[CN] 小心 Sea of Love (1989)
Be careful.[CN] 小心 6 Guns (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top