ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小天鹅

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小天鹅-, *小天鹅*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小天鹅[xiǎo tiān é, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] tundra swan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's this swan doing here?[CN] 怎么还有只小天鹅 Mad Mission (1982)
I wouldn't taunt the artistes, my little dying swans. You're on next.[CN] 我可不会嘲弄表演者 奄奄一息的小天鹅们,下一个轮到你们了 Easy Virtue (2008)
My little swan.[CN] 我的小天鹅 Not Fade Away (2012)
Here. I made another swan with breadcrumbs for you.[CN] 给 我又用面包心捏了个小天鹅 Persepolis (2007)
Hold me closer, tiny dancer.[CN] 抱抱我,小天鹅 Move Over (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top