ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

将它文章总结成一个简短的故事就是

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -将它文章总结成一个简短的故事就是-, *将它文章总结成一个简短的故事就是*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the short story following his essay, "The Life Span of a Day" he looks at the concept of gender in today's world.[CN] 将它文章总结成一个简短的故事就是 "一日人生"... ...他预见了今日世界对性别的观念 Mom at Sixteen (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jiāng) ()文章 (wén zhāng)总结 (zǒng jié) (chéng)一个 (yī gè)简短 (jiǎn duǎn) (de)故事 (gù shì)就是 (jiù shì)

 


  

 
 • (しょう) (n) commander; general; leader; (P) [EDICT]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
文章
 • (ぶんしょう) (n) (1) {ling} sentence; article; composition; (2) (writing) style; (P) [EDICT]
 • (wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ) article; essay [CE-DICT]
总结
 • (zǒng jié, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄝˊ) to sum up; to conclude; summary; resume [CE-DICT]
 • (chéng, ㄔㄥˊ) finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
简短
 • (jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ) brief; short-duration [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
故事
 • (こじ) (n) origin; historical fact; tradition; (P) [EDICT]
 • (gù shì, ㄍㄨˋ ㄕˋ) old practice [CE-DICT]
 • (gù shi, ㄍㄨˋ ㄕ˙) narrative; story; tale [CE-DICT]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top