ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対角行列

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対角行列-, *対角行列*
Japanese-English: EDICT Dictionary
対角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] (n) {comp} diagonal matrix [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(duì) (jiǎo)行列 (háng liè)

 


  

 
 • (たい) (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) [EDICT]
 • (つい) (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) [EDICT]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) Japanese variant of 對|对 [CE-DICT]
 • (かど) มุม (เช่น มุมตึก, มุมโต๊ะ) [LongdoJP]
 • (かく) (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [EDICT]
 • (かど) (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) [EDICT]
 • (つの) (n) horn; (P) [EDICT]
 • (すみ(P);すま(隅)) (n,n-suf) (1) corner; nook; recess; (n) (2) (角 only) (obsc) (See 目付柱) downstage right (on a noh stage); (P) [EDICT]
 • (jiǎo, ㄐㄧㄠˇ) angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan [CE-DICT]
 • (jué, ㄐㄩㄝˊ) role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue [CE-DICT]
行列
 • (ぎょうれつ) (n,vs) (1) line; procession; (n) (2) {math} matrix; (P) [EDICT]
 • (háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ) procession [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top