ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对方说通讯系统负荷过重

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对方说通讯系统负荷过重-, *对方说通讯系统负荷过重*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm getting a voice message. They say their chambers coil is overloading their comm system.[CN] 对方说通讯系统负荷过重 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

对方 (duì fāng) (shuì)通讯 (tōng xùn)系统 (xì tǒng)负荷 (fù hè)过重 (guò zhòng)

 


  

 
对方
 • (duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ) counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party [CE-DICT-Simplified]
 • (shuì, ㄕㄨㄟˋ) persuade (politically) [CE-DICT-Simplified]
 • (shuō, ㄕㄨㄛ) to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory) [CE-DICT-Simplified]
通讯
 • (tōng xùn, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ) communications; a news story (e.g. dispatched over the wire) [CE-DICT-Simplified]
系统
 • (xì tǒng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ) system [CE-DICT-Simplified]
负荷
 • (fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ) load; burden; charge [CE-DICT-Simplified]
过重
 • (guò zhòng, ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨㄥˋ) overweight (luggage) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top