ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对于你这一次让医院丧失威信的行为 院长表示非常的遗憾与惋惜

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对于你这一次让医院丧失威信的行为 院长表示非常的遗憾与惋惜-, *对于你这一次让医院丧失威信的行为 院长表示非常的遗憾与惋惜*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
which may result in a loss of the hospital's authority.[CN] 对于你这一次让医院丧失威信的行为 院长表示非常的遗憾与惋惜 Monster (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

对于 (duì yú) () (zhè)一次 (yī cì) (ràng)医院 (yī yuàn)丧失 (sàng shī)威信 (wēi xìn) (de)行为 (xíng wéi) 院长 (yuàn zhǎng)表示 (biǎo shì)非常 (fēi cháng) (de)遗憾 (yí hàn) ()惋惜 (wǎn xī)

 


  

 
对于
 • (duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ) regarding; as far as sth is concerned; with regards to [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
一次
 • (いちじ) (adj-na,n,adj-no) first; primary; linear (equation); first-order [EDICT]
 • (yī cì, ㄧ ㄘˋ) first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [CE-DICT-Simplified]
 • (yī cì, ㄧ ㄘˋ) first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [CE-DICT-Traditional]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
医院
 • (いいん) (n) doctor's office (surgery); clinic; dispensary; (P) [EDICT]
 • (yī yuàn, ㄧ ㄩㄢˋ) hospital [CE-DICT-Simplified]
丧失
 • (sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ) lose; forfeit [CE-DICT-Simplified]
威信
 • (いしん) (n) dignity; (P) [EDICT]
 • (wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ) prestige; reputation; trust; credit with the people [CE-DICT-Simplified]
 • (wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ) prestige; reputation; trust; credit with the people [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
行为
 • (xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ) action; conduct; behavior; activity [CE-DICT-Simplified]
院长
 • (yuàn zhǎng, ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ) president (of a university etc); department head; dean [CE-DICT-Simplified]
表示
 • (ひょうじ) (n,vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) [EDICT]
 • (biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ) to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean [CE-DICT-Simplified]
 • (biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ) to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean [CE-DICT-Traditional]
非常
 • (ひじょう) (n,adj-na,adj-no) (1) emergency; (adj-na,adj-no) (2) extraordinary; unusual; (P) [EDICT]
 • (fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ) unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional [CE-DICT-Simplified]
 • (fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ) unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional [CE-DICT-Traditional]
遗憾
 • (yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ) regret; pity; sorry [CE-DICT-Simplified]
 • (むた;みた(共)) (n) (arch) (after noun+が, pronoun+の, etc.) together with ... [EDICT]
 • (yú, ㄩˊ) (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢) [CE-DICT-Simplified]
 • (yǔ, ㄩˇ) and; to give; together with [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) take part in [CE-DICT-Simplified]
惋惜
 • (wǎn xī, ㄨㄢˇ ㄒㄧ) to feel sorry for a person over sth that should have happened [CE-DICT-Simplified]
 • (wǎn xī, ㄨㄢˇ ㄒㄧ) to feel sorry for a person over sth that should have happened [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top