ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

寄生虫?

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寄生虫?-, *寄生虫?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's from a parasite?[CN] - 来自一种寄生虫? The Cave (2005)
A parasite?[JA] 寄生虫? Bolt (2008)
Parasites?[CN] 寄生虫? American History X (1998)
Your own man?[CN] 你是寄生虫? Last Orders (2001)
The parasite?[JA] 寄生虫? Bound (2009)
What is it?[CN] 有寄生虫? Stuart Little (1999)
Is that a Kaiju skin parasite?[JA] それ寄生虫? Pacific Rim (2013)
You mean it's some sort of parasite?[CN] 你是说这是一种寄生虫? Iron Golem (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top