ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宾州儿童关怀中心的所有者之 [...] ella法官达成了一种交易

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宾州儿童关怀中心的所有者之 [...] ella法官达成了一种交易-, *宾州儿童关怀中心的所有者之 [...] ella法官达成了一种交易*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

宾州 (Bīn zhōu)儿童 (ér tóng)关怀 (guān huái)中心 (zhōng xīn) (de)所有者 (suǒ yǒu zhě)之一 (zhī yī)Robert ( R AA1 B ER0 T) Powell ( P AA1 W EH0 L) (gēn)Conahan ( K AA1 N AH0 HH AE0 N)法官 (fǎ guān) ()Ciavarella ( CH AH0 V AA0 R EH1 L AA2)法官 (fǎ guān)达成 (dá chéng) (le)一种 (yī zhǒng)交易 (jiāo yì)

 


  

 
宾州
 • (Bīn zhōu, ㄅㄧㄣ ㄓㄡ) Pennsylvania; abbr. for 賓西法尼亞|宾西法尼亚州 [CE-DICT-Simplified]
儿童
 • (ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ) child [CE-DICT-Simplified]
关怀
 • (guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ) care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to [CE-DICT-Simplified]
中心
 • (ちゅうしん) ศูนย์กลาง [LongdoJP]
 • (なかご) (n) core; blade; middle of a nest of boxes [EDICT]
 • (ちゅうしん) (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) [EDICT]
 • (zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ) center; heart; core [CE-DICT-Simplified]
 • (zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ) center; heart; core [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
所有者
 • (しょゆうしゃ) (n) owner [EDICT]
 • (suǒ yǒu zhě, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˇ) proprietor; owner [CE-DICT-Simplified]
 • (suǒ yǒu zhě, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˇ) proprietor; owner [CE-DICT-Traditional]
之一
 • (zhī yī, ㄓ ㄧ) one of (sth); one out of a multitude; one (third, quarter, percent etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī yī, ㄓ ㄧ) one of (sth); one out of a multitude; one (third, quarter, percent etc) [CE-DICT-Traditional]
Robert
 • /R AA1 B ER0 T/ [CMU]
 • (n) /r'ɒbət/ [OALD]
Powell
 • /P AA1 W EH0 L/ [CMU]
 • (n) /p'auwəl/ [OALD]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Traditional]
Conahan
 • /K AA1 N AH0 HH AE0 N/ [CMU]
法官
 • (ほうかん) (n) judge [EDICT]
 • (fǎ guān, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ) a judge; judge; to judge [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎ guān, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ) a judge; judge; to judge [CE-DICT-Traditional]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
Ciavarella
 • /CH AH0 V AA0 R EH1 L AA2/ [CMU]
达成
 • (dá chéng, ㄉㄚˊ ㄔㄥˊ) to reach (an agreement); to accomplish [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
一种
 • (yī zhǒng, ㄧ ㄓㄨㄥˇ) one kind of; one type of [CE-DICT-Simplified]
交易
 • (こうえき) (n,vs) trade; commerce; (P) [EDICT]
 • (jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ) (business) transaction; business deal [CE-DICT-Simplified]
 • (jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ) (business) transaction; business deal [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top