ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

害人虫

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -害人虫-, *害人虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害人虫[hài rén chóng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] pest; evil-doer, #103,770 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They knew him as irritating vermin.[CN] 他因是害人虫而出名 Happy End (1967)
'Elder Sister makes eyes at the guest... '...and Little Sister... '...is being a pest.'[CN] "姐姐上下打量着客人... "而小妹妹..." "变成了一个害人虫" When the Last Sword Is Drawn (2002)
We must crush this vermin.[CN] 我们必须铲除害人虫 将他们清除出我国 Hitler: The Rise of Evil (2003)
If you spend the rest of your life associating yourself with that vermin, you will become that vermin.[CN] 如果你余下的岁月 打算和那样的害人虫一起的话, 那你也会变成一个害群之马。 Cougar Club (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top