ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

实际上只是个休假的借口

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -实际上只是个休假的借口-, *实际上只是个休假的借口*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just an excuse for a vacation, actually.[CN] 实际上只是个休假的借口 Marthas and Caitlins (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

实际上 (shí jì shàng)只是 (zhǐ shì) ()休假 (xiū jià) (de)借口 (jiè kǒu)

 


  

 
实际上
 • (shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ) in fact; in reality; as a matter of fact; in practice [CE-DICT-Simplified]
只是
 • (zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ) merely; simply; only; but [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ) merely; simply; only; but [CE-DICT-Traditional]
 • (か;カ) (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [CE-DICT-Simplified]
休假
 • (xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ) take a vacation; go on holiday [CE-DICT-Simplified]
 • (xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ) take a vacation; go on holiday [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
借口
 • (jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ) excuse; pretext [CE-DICT-Simplified]
 • (jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ) excuse; pretext [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top