ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

官爵

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -官爵-, *官爵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官爵[guān jué, ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄝˊ, ] official ranking; titles and honors, #65,045 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You the newly-appointed officials?[CN] 各位都是要受官爵的,对吧 The Servant (2010)
- Ay, sir, one that soaks up the king's countenance, his awards, his authorities.[CN] 一块吸收君王的恩宠 利禄和官爵的海绵 Hamlet (2000)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

官爵

 


  

 
官爵
  • (guān jué, ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄝˊ) official ranking; titles and honors [CE-DICT-Simplified]
  • (guān jué, ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄝˊ) official ranking; titles and honors [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top