ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

完成品

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -完成品-, *完成品*
Japanese-English: EDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] (n) finished product [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The factory produced ten finished articles an hour.その工場は一時間に10個の完成品を作った。
Japan imports raw materials from China and exports finished products to it.日本は中国から原料を輸入し完成品を輸出する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just... an ongoing project.[CN] 呵,我只是个未完成品 Silent Hill: Revelation (2012)
I'm looking forward to the finished scarf.[CN] 非常期待围巾的完成品 The Last: Naruto the Movie (2014)
It's all the same.[CN] 最后,你所看到的只是完成品 Cowboy Bebop: The Movie (2001)
Unfinished work would have been worth more money.[CN] 要是个未完成品肯定能卖更好价钱 Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
To tell you the truth, the DC Mini is still incomplete.[CN] 其实 DCmini还是未完成品 Paprika (2006)
Taste perfection.[JA] 完成品を味わえ The Bends (2013)
No, it was finished.[CN] 不,它是完成品 Iron Man 2 (2010)
There's something in his lab, a sphere.[JA] アークの完成品があると いう事だな Second Last (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top