ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安德烈最亲密的朋友都想让他 [...] 这反而成为了对他的足够帮助

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安德烈最亲密的朋友都想让他 [...] 这反而成为了对他的足够帮助-, *安德烈最亲密的朋友都想让他 [...] 这反而成为了对他的足够帮助*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His closest people tried to make him stay abroad and succeeded, local officials also 'helped' by not extending his visa.[CN] 安德烈最亲密的朋友都想让他 扬名国外,取得成功 当地官员并没有延长对他的签证 这反而成为了对他的足够帮助 The Sacrifice (1986)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

安德烈 (Ān dé liè) (zuì)亲密 (qīn mì) (de)朋友 (péng you) (dōu) (xiǎng) (ràng) () 扬名 (yáng míng)国外 (guó wài),取得成功 () 当地 (dāng dì)官员 (guān yuán) (bìng)没有 (méi yǒu)延长 (yán cháng) (duì) () (de)签证 (qiān zhèng) (zhè)反而 (fǎn ér)成为 (chéng wéi) (le) (duì) () (de)足够 (zú gòu)帮助 (bāng zhù)

 


  

 
安德烈
 • (Ān dé liè, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄝˋ) Andre (person name) [CE-DICT]
 • (さい) (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous [EDICT]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT]
亲密
 • (qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ) intimate; close [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
朋友
 • (ほうゆう;ポンユー) (n) (ポンユー is from chi [EDICT]
 • (péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙) friend [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
 • (そう) (n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P) [EDICT]
 • (xiǎng, ㄒㄧㄤˇ) to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss [CE-DICT]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
扬名
 • (yáng míng, ㄧㄤˊ ㄇㄧㄥˊ) to become famous; to become notorious [CE-DICT]
国外
 • (こくがい) (n) outside the country; (P) [EDICT]
 • (guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ) abroad; external (affairs); overseas; foreign [CE-DICT]
当地
 • (とうち) (n) this place (locality); here; (P) [EDICT]
 • (dāng dì, ㄉㄤ ㄉㄧˋ) local [CE-DICT]
官员
 • (guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ) government official [CE-DICT]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [CE-DICT]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) amalgamate; combine [CE-DICT]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) and; also; together with [CE-DICT]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT]
延长
 • (yán cháng, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ) to prolong; to extend; to delay [CE-DICT]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT]
签证
 • (qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ) visa; certificate; to certify [CE-DICT]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT]
反而
 • (fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ) instead; contrary (to expectations) [CE-DICT]
成为
 • (chéng wéi, ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ) to become; to turn into [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
足够
 • (zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ) enough; sufficient [CE-DICT]
帮助
 • (bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ) assistance; aid; to help; to assist [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top