ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安和

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安和-, *安和*
Japanese-English: EDICT Dictionary
安和[あんな;あんわ, anna ; anwa] (n) (obsc) Anna or Anwa era (968.8.13-970.3.25) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is? Your marriage.[CN] 乔安和我都喜欢清理东西 Scenes from a Marriage (1973)
We're healthy, cheerful and insanely happy.[CN] 我的天 不 玛丽安和我相处得很好 Scenes from a Marriage (1973)
The villagers want to have it all without lifting a finger.[CN] 村人们妄想什么都不做 就得到安和乐利的生活 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
She feels her marriage has been devoid oflove and that this has caused her emotions to atrophy.[CN] 婚姻场景 乔安和玛丽安愉快的 婚姻度过了10年 Scenes from a Marriage (1973)
Business... man.[CN] 乔安和玛丽安 Scenes from a Marriage (1973)
Julian and I figured you'd never stand for a short count, I know we wouldn't.[CN] 朱利安和我常见得你不会接受短斤少两 我知道我们不会 那我除了找到你,还能怎么办? The Lineup (1958)
No, I did it because I knew if you found out I was...[CN] 不,我这样做是因为我知道 如果你发现我不安和睡不着 Long Day's Journey Into Night (1962)
The brawl turns into an altercation that leaves them drained.[CN] 乔安和玛丽安在一起 幸福生活了十余载 Scenes from a Marriage (1973)
I N THE MI DDLE OF THE NIGHT I N A DARK HOUSE SOMEWHERE I N THE WORLD[CN] 某一夜 乔安突然造访 来到玛丽安和女儿们 度假的避暑山庄 Scenes from a Marriage (1973)
Tell Marianne's mother she should do something more constructive than gossip about worst-case scenarios.[CN] 玛丽安和我一起很开心 Scenes from a Marriage (1973)
Lookie here, now, Cora-Anne and Billy-Bob come to say good night to their daddy.[CN] 看那,可柔安和比利包柏要来跟爹地说晚安 The Cincinnati Kid (1965)
General Plautius.[CN] 他征服过帕提安和北方各邦 Quo Vadis (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top