ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安全鎖,警報裝置,隔離籬笆。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安全鎖,警報裝置,隔離籬笆。-, *安全鎖,警報裝置,隔離籬笆。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And put locks on their doors, alarms in their houses, and gates around the neighbourhoods.[CN] 安全鎖,警報裝置,隔離籬笆。 Bowling for Columbine (2002)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

安全 警報 裝置 隔離 籬笆

 


  

 
安全
 • (あんぜん) ปลอดภัย [LongdoJP]
 • (あんぜん) (adj-na,n) (1) (ant [EDICT]
 • (ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ) safe; secure; safety; security [CE-DICT-Simplified]
 • (ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ) safe; secure; safety; security [CE-DICT-Traditional]
 • (くさり) โซ่ตรวน [LongdoJP]
 • (くさり) (n) chain; chains; (P) [EDICT]
 • (じょう) (n) (1) lock; padlock; (n,n-suf,ctr) (2) tablet; lozenge; pill; (P) [EDICT]
 • (suǒ, ㄙㄨㄛˇ) to lock up; to lock [CE-DICT-Traditional]
警報
 • (けいほう) (n) alarm; warning; (P) [EDICT]
 • (jǐng bào, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄠˋ) (fire) alarm; alert signal; alarm; alert; warning [CE-DICT-Traditional]
裝置
 • (zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ) equipment; system; device [CE-DICT-Traditional]
隔離
 • (かくり) (n,vs,adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) [EDICT]
 • (gé lí, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ) to separate; to isolate [CE-DICT-Traditional]
籬笆
 • (lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙) fence (esp. of bamboo or wood railings) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top