ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学术

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学术-, *学术*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic, #2,989 [Add to Longdo]
学术[xué shù jiè, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] academic circles; academia, #14,492 [Add to Longdo]
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] academic freedom [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it will be of no help to anyone in my field or yours.[CN] 在你我学术领域内无所裨益 Sex and the Single Girl (1964)
(medical terms)[CN] (医学术语) Brother (1960)
Miles, you and I are scientific men.[CN] Miles 你和我一样是学术界人士 Invasion of the Body Snatchers (1956)
But it has no technical value.[CN] 但是它没有学术价值 Sex and the Single Girl (1964)
Yes, to lead more than fifty people, and to raise the academic research standard.[CN] 是呀,要领导50人以上的医务 而且还要提高学术性的业绩 The Great White Tower (1966)
Maeda was a good student, but he wasn't very strong in academic research.[CN] 我带的前田是很精明乖巧 不过在学术上就比较弱 The Great White Tower (1966)
Oh, there's a very scholarly book here... by Mr. Tunney.[CN] 噢,这里有一本 非常有学术价值的书 是唐尼先生写的 The Bells of St. Mary's (1945)
I just made a speech in New York on integration.[CN] 我在纽约有个学术会议 Strangers on a Train (1951)
They're both on top of the list when it comes to academic research as well as clinical skills.[CN] 两人在学术上的研究经历 以及临床的技术都也数一数二的 The Great White Tower (1966)
Fool! I may be technically his student, but I'm not exactly in his gang.[CN] 傻瓜 虽然我接受他学术上的指导 The Great White Tower (1966)
I used to work with him on the medical association, and he's very good in his academic research, and moreover is liked by all.[CN] 我跟他很熟 也曾一起在学会工作 他在学术上的业绩也很好 而且很有人缘 The Great White Tower (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top