ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝子-, *孝子*
Japanese-English: EDICT Dictionary
孝子[こうし, koushi] (n) filial child [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get up, Grandma, quit sleeping'? Rotten offspring![CN] 起床吧,老奶奶,不要再睡了 一帮不孝子孙! Welcome to Dongmakgol (2005)
A smash hit with tit-lovers![CN] 深受火山孝子歡迎 2046 (2004)
But to the quick of the ulcer, what wouldst thou undertake to show yourself your father's son in deed more than in word?[CN] 可是回到正题吧 你预备怎样用行动代替言语 表明自己确是你父亲的孝子 Hamlet (2000)
The faithful son has nowhere to go.[CN] 这个孝子没地方可去 Prodigal Son (2000)
I come here, complain about her and I let my wife exclude her from my home.[CN] 而我是個不孝子 我居然來這裡抱怨她 還容許我太太不讓她跟我們住 46 Long (1999)
Cheap man! A brand new cheap man for sale.[CN] 街坊邻居快来呀 刚出炉的孝子大拍卖 Flirting Scholar (1993)
Of course, no one applauds the faithful son, because the faithful son never leaves.[CN] 当然了,没人会表彰孝子 因为孝子从来没离开过 Prodigal Son (2000)
Murderer.[CN] 不孝子 The Human Stain (2003)
You little twerp, don't you recognise me?[CN] 不孝子 , 连老子都不认识了 ? Tai Chi II (1996)
Called me a filial son[CN] 给我架到孝子的位置上,下不来了 If You Are the One (2008)
Know what that means, you punk?[CN] 知道那代表什么吗,你这不孝子 The Classic (2003)
Every kid needs a hit with a belt sometime. I mean...[CN] 棍棒底下出孝子 The Gift (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top