ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝女

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝女-, *孝女*
Japanese-English: EDICT Dictionary
孝女[こうじょ, koujo] (n) filial daughter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone would think you were a guy[CN] 人家会以为你是一个不孝女 Wanee & Junah (2001)
You sound like a professional funeral waller[CN] 你祖先是埋在孝女(哭丧的)山啊! 哭个不停 {\cH00FFFF}{\3cH000000}You sound like a professional funeral wailer Tropical Fish (1995)
Oh, you cheeky monkey![CN] 哦 你这个不孝女 Love (2012)
You two are getting ready for my funeral?[CN] 你穿这样当做孝女白琴 要把我送去山头喔 The Soul of Bread (2012)
Of course, there's no reason why I shouldn't sign the girl's name myself.[CN] 我怎么就不能提那个不孝女签字呢? Episode #1.4 (2001)
His daughter cherishes his memory. His grandson pays his respects.[CN] 孝女痛吊,外孙凭吊 Mountains May Depart (2015)
Your unfilial daughter, Yu Xiang[CN] 不孝女: 玉香女流白拜 Sex and Zen (1991)
You little scoundrel[CN] 你这个不孝女 Ghost Rituals (2014)
Your not so generous daughter, Jenny[CN] 不孝女珍妮 Lady Vengeance (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top