ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝义

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝义-, *孝义*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝义[Xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] (N) Xiaoyi (city in Shanxi), #66,019 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I booked a place for you in Tsimshatsui East.[CN] 你这么孝义 妈在尖沙咀包下整个夜场 Once a Gangster (2010)
That's Xiaoyi over there[CN] 那里就是孝义 Platform (2000)
It seems close by but it's quite far[CN] 孝义真近看得近,远呢 Platform (2000)
What a filial son![CN] 你这么有孝义 Hei ma wang zi (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top