ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威拉德大厦吗我知道他们 每间浴室都装有金质水龙头

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威拉德大厦吗我知道他们 每间浴室都装有金质水龙头-, *威拉德大厦吗我知道他们 每间浴室都装有金质水龙头*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, the Willard mansion, huh? You know, I read they got gold faucets in every bathroom.[CN] 威拉德大厦吗我知道他们 每间浴室都装有金质水龙头 The Street with No Name (1948)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

拉德 大厦 知道 他们 每间 浴室 装有 金质 水龙头

 


  

 
 • (い) (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [EDICT]
 • (おどし) (n) leather strap binding the plates of traditional Japanese armor (armour) [EDICT]
 • (wēi, ㄨㄟ) power; might; prestige [CE-DICT]
拉德
 • (lā dé, ㄌㄚ ㄉㄜˊ) rad (unit of radiation) [CE-DICT]
大厦
 • (dà shà, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ) large building; edifice; mansion [CE-DICT]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
浴室
 • (よくしつ) (n) bathroom; bath; (P) [EDICT]
 • (yù shì, ㄩˋ ㄕˋ) bathroom (room used for bathing) [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
装有
 • (zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ) fitted with [CE-DICT]
水龙头
 • (shuǐ lóng tóu, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ) faucet [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top