ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威嚇

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威嚇-, *威嚇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威吓[wēi hè, ㄨㄟ ㄏㄜˋ, / ] to threaten, #53,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot [Add to Longdo]
威嚇[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you say, "I'll kill you!" you don't mean it.[JA] 普通"殺すぞ"と言う場合 これは威嚇だ もちろん殺すつもりはない The Gentle Twelve (1991)
You're trying to bully me into retracting an article about you being a bully.[CN] 你正試圖威嚇我 更改一篇寫你會威嚇人的文章 Where the Vile Things Are (2012)
Give him a warning shot! - Sir? Fire...[JA] こっちに向かって来るようだ 威嚇射撃しろ! Kabul Express (2006)
Sir, he is unarmed![JA] だめだ もう一度威嚇射撃しろ! Kabul Express (2006)
Better make myself look big![JA] 威嚇してやれ The End (1988)
Fire a warning shot, right?[JA] 威嚇射撃とやらを、違うかね? Halloween II (1981)
Intimidators 5, Braves 2.[CN] 威嚇者隊 5, 勇士隊 2. Trouble with the Curve (2012)
You're worse than a trade unionist.[CN] 你以為你可以威嚇我嗎? Deep in the Woods (2000)
Suppression fire only.[JA] 威嚇だけだ! Eyeborgs (2009)
Suppression fire only. Suppression fire only. Go, go![JA] 威嚇だけだ うわ! Eyeborgs (2009)
How many warning shots do Vulcans usually fire?[JA] 通常ヴァルカンは威嚇射撃をいくつするんですか? Awakening (2004)
Jim, suppression fire only.[JA] ジム 威嚇射撃だけだ Eyeborgs (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
威嚇[いかく, ikaku] drohen, warnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top