ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威名远扬,不过很甜蜜

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威名远扬,不过很甜蜜-, *威名远扬,不过很甜蜜*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ornery, but mighty sweet.[CN] 威名远扬,不过很甜蜜 Saratoga Trunk (1945)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

威名 (wēi míng)远扬 (yuǎn yáng)不过 (bù guò) (hěn)甜蜜 (tián mì)

 


  

 
威名
 • (いめい) (n) fame; prestige [EDICT]
 • (wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ) fame for fighting prowess; military glory [CE-DICT-Simplified]
 • (wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ) fame for fighting prowess; military glory [CE-DICT-Traditional]
远扬
 • (yuǎn yáng, ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ) (fame) spreads far and wide [CE-DICT-Simplified]
不过
 • (bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ) only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic) [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
甜蜜
 • (tián mì, ㄊㄧㄢˊ ㄇㄧˋ) sweet; honey [CE-DICT-Simplified]
 • (tián mì, ㄊㄧㄢˊ ㄇㄧˋ) sweet; honey [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top