ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威厳

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威厳-, *威厳*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
威厳[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The prisoner of war bore himself with great dignity.その捕虜には威厳があった。
The doctor looked gravely at the patient.医者は威厳ある態度で患者を診察した。
It is beneath my dignity to ask a favor.恩恵を請うのは私の威厳に関わる。
Recently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.最近、日本の父親の威厳と重要性は減少した。
Perhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.多分男の唯一真実な威厳は、自分自身をさげすむことができる能力であろう。
He said that with dignity.彼はそれを威厳をもって言った。
With dignity she protested her innocence.彼女は威厳をもって自分は無罪だと抗議した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A grand old warship being ignominiously hauled away for scrap.[JA] 威厳ある戦艦が 朽ち果てようとしている Skyfall (2012)
He was a man of honor and dignity.[JA] 誇りと威厳を持った男だった The Green Hornet (2011)
But a dignified scene because, you know, we gotta protect our reps.[JA] でも、威厳のあるシーンじゃないとな 俺達の"評判"を守んなきゃいけないから! Love Don't Cost a Thing (2003)
Have you ever seen such majesty?[JA] かつての威厳はどこに? Dark Shadows (2012)
The way their body still holds on to some semblance of self-respect and...[JA] 自尊心と威厳が 彼女たちの 体を美しく 保っているのか? Exotica (1994)
You can't go and tell these guys that. They'll think you lost your bloody mind.[JA] 今の話、部下たちにしちゃだめですよ ボスの威厳が無くなります The Green Hornet (2011)
You were always so quiet, so polite, so dignified.[JA] いつも、とても静かで、とても丁寧で とても威厳があった 私は君に向いているとは 思ったことが無かった Colonial Day (2005)
Eragon.[JA] エラゴン 威厳を持って死なせてあげよう Eragon (2006)
It's more dignified.[JA] ずっと威厳がある And Then There Were None (1945)
I hope that this luncheon of ours today will do honour to our distinguished new member who has so valiantly defended the honour of French cuisine.[JA] さて皆様、本日の昼食会では 新しきアカデミー会員をお迎えします フランス料理の栄光と威厳を高めた The Wing or The Thigh? (1976)
- Eh, full up, your Lordiness.[JA] 」 「えー,あなたの威厳でいっぱいです。 」 Barbie in the Nutcracker (2001)
How about dying with a little dignity?[JA] 威厳ある死を Hitman (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
威厳[いげん, igen] Wuerde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top