ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

妥当性

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妥当性-, *妥当性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
妥当性[だとうせい, datousei] (n) validity; verification; propriety [Add to Longdo]
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] (n) {comp} validation (test) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.エメット理論の妥当性について再検討する必要があることを指摘しなければならない。
Any doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.この議論の妥当性に関する疑問はデータを見れば雲散霧消する。
In the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.最初のパラグラフでは、いわゆるサプライサイドの経済戦略というものの妥当性について疑問を呈する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find a sync point and use cross-field validation[JA] 同期性ポイントを見いだして、そしてフィールドをまたがる妥当性を検証すれば。 Pilot (2013)
Relevance of this testimony?[JA] この証言の妥当性は? Legacy (2012)
We give the UN Security Council 24 hours to recognize the legitimacy of our Islamic State.[JA] 我々は国連安全保障会議にISの 妥当性を 認めるよう24時間の猶予を 与えている New Normal (2015)
We give the UN Security Council 24 hours to recognize the legitimacy of our Islamic State.[JA] 我々は国連安全保障会議にISの 妥当性を 認めるよう24時間の猶予を 与えている Our Man in Damascus (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification [Add to Longdo]
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] validation (test) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top