ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

妙手回春

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妙手回春-, *妙手回春*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor, #80,164 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus has cast out demons, cured the sick... and has even raised the dead.[CN] 耶稣为村民赶鬼 妙手回春 甚至能起死回生 Betrayal (2013)
I've got to go to the podiatrist, and I hope he can shoot me up with something.[CN] 我要去足科大夫那了 希望他能妙手回春 This Is 40 (2012)
You're a miracle worker. Thank you.[CN] 你真是妙手回春 谢谢 Killing Season (2013)
Painless, Radar, Hot Lips, Dish and Staff Sergeant Vollmer as they put our boys back together again.[CN] 便宜货红酒 无痛佬,雷达,火热嘴唇 狄许和莫佛尔参谋军士 妙手回春 MASH (1970)
No, I just thought... before we eat, maybe the chef would like to say a few words.[CN] 你们的Lily阿姨妙手回春 从鬼门关救了个人回来 Slapsgiving (2007)
Well, Dr. Surabh, he's really worked a miracle with Aunt Ruth.[CN] 苏大夫为露丝阿姨妙手回春 Marvin's Room (1996)
Still, it's a relief, in a way, to know that she's beyond this vale of tears.[CN] 从某种程度上而言 想到她这么妙手回春 也算是一种安慰吧 The Great Game (2010)
He can turn back time.[CN] 这洋鬼子妙手回春 The Flowers of War (2011)
I could have had a V-8![CN] 妙手回春 Space Jam (1996)
You're gonna be in real high demand with a bunch of vampires who want to be human again if you could repeat that little healing trick that you did at the border with Ric last night.[CN] 你会变得很抢手 如果你还能像昨晚 在镇边界和Ric妙手回春 因为现在又一票吸血鬼想变成人类 Do You Remember the First Time? (2014)
There's no o we can't save.[CN] 定能妙手回春 Suicide Is Painless (2010)
This way, My Lord.[CN] 這邊請 殿下 妙手回春... . Witchsmeller Pursuivant (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top