ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

如果海关怀疑船上有毒品,就可以搜查任意一条船,对不对?

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果海关怀疑船上有毒品,就可以搜查任意一条船,对不对?-, *如果海关怀疑船上有毒品,就可以搜查任意一条船,对不对?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Customs can search any ship that it wants if it thinks it has drugs on board, right?[CN] 如果海关怀疑船上有毒品,就可以搜查任意一条船,对不对? Traitor (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ)海关 (hǎi guān)怀疑 (huái yí)船上 (chuán shàng) (yǒu)毒品 (dú pǐn) (jiù)可以 (kě yǐ)搜查 (sōu chá)任意 (rèn yì)一条 () (chuán) (duì) () (duì)

 


  

 
如果
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT-Simplified]
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT-Traditional]
海关
 • (hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ) customs (i.e. border crossing inspection) [CE-DICT-Simplified]
怀疑
 • (huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ) to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical [CE-DICT-Simplified]
船上
 • (せんじょう) (adv,adj-no) on board [EDICT]
 • (chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ) aboard [CE-DICT-Simplified]
 • (chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ) aboard [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
毒品
 • (dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ) drugs; narcotics; poison [CE-DICT-Simplified]
 • (dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ) drugs; narcotics; poison [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
搜查
 • (sōu chá, ㄙㄡ ㄔㄚˊ) search [CE-DICT-Simplified]
 • (sōu chá, ㄙㄡ ㄔㄚˊ) search [CE-DICT-Traditional]
任意
 • (にんい) (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P) [EDICT]
 • (rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ) arbitrarily; at will; random [CE-DICT-Simplified]
 • (rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ) arbitrarily; at will; random [CE-DICT-Traditional]
一条
 • (いちじょう) (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) [EDICT]
 • (ふね) เรือ [LongdoJP]
 • (ふね) (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) [EDICT]
 • (chuán, ㄔㄨㄢˊ) a boat; vessel; ship [CE-DICT-Simplified]
 • (chuán, ㄔㄨㄢˊ) a boat; vessel; ship [CE-DICT-Traditional]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT-Simplified]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top