ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

如果明天布莱克卡龙的主教 要举行典礼.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果明天布莱克卡龙的主教 要举行典礼.-, *如果明天布莱克卡龙的主教 要举行典礼.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the Bishop of the Black Canons is performing the ceremony tomorrow...[CN] 如果明天布莱克卡龙的主教 要举行典礼... The Adventures of Robin Hood (1938)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ)明天 (míng tiān)布莱克 ()卡龙 () (de)主教 (zhǔ jiào) (yāo)举行 (jǔ xíng)典礼 (diǎn lǐ).

 


  

 
如果
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT]
明天
 • (míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ) tomorrow [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
主教
 • (しゅきょう) (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal [EDICT]
 • (zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ) bishop [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
举行
 • (jǔ xíng, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ) to hold (a meeting, ceremony etc) [CE-DICT]
典礼
 • (てんれい) (n,adj-no) ceremony; etiquette; courtesy; (Catholic) liturgy [EDICT]
 • (diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ) celebration; ceremony [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top